Oljen skal iland på Veidnes: – Jeg er kjempeglad

Ilandføringen er ventet å gi ringvirkninger både lokalt for Nordkapp, men også regionalt for Finnmark og særlig anleggsbransjen i Alta.

– Det har vært en lang og tung kamp, men i dag er jeg veldig glad, sier stortingsrepresentant for Finnmark, Runar Sjåstad. Her i Hammerfest med Jonas Gahr Støre.   Foto: Arkivfoto

nyheter

I forhandlingene om krisepakke for oljeindustrien, har Arbeiderpartiet fått gjennomslag for at ilandføring av oljen fra Johan Castberg-feltet skal knyttes til de midlertidige endringene i petroleumsskatten.

– Jeg er utrolig glad for dette. Det er godt å se at langsiktig arbeid fører frem, og at man nå får denne siste biten på plass. Dette vil bety fast installasjon og gode arbeidsplasser i Nordkapp og vil få ringvirkninger for Nordkapp og Finnmark, mener stortingsrepresentant Runar Sjåstad.

Ilandføringen vil sikre aktivitet og verdiskapning i Nordkapp kommune.

– Vi har hatt gode ringvirkninger i Hammerfest. Nå vil vi få det også i Nordkapp. Dette vil få mye å si for hele regionen, blant annet en kjempekompetent anleggsbransje i Alta, mener han.

Illustrasjonsfoto av Oljeterminal på Veidnes.  Foto: Arkivfoto

Vedtaket i Stortinget idag:

Stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av oktober 2020 legge fram et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes som er knyttet til de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven eller andre tilsvarende virkemidler.

– Jeg er kjempeglad, for jeg er en av dem som ønsker økt aktivitet i olje og gass i Finnmark, selv om vi også skal ta vare på fiskeriene og andre næringer. Men det har ikke vært så lett å jobbe for, når motstanden på grunn av manglende lokale ringvirkninger økte. Dette er et godt prosjekt for å bidra lokalt, sier Sjåstad.

Her skal oljeterminalen på Veidnes bygges. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix 

Han tror ilandføringen vil tilføre statskassa store inntekter, men det aller viktigste nå, er hjelpen petroleumsnæringen får og de lokale og regionale ringvirkningene dette vil få i Nordkapp og Finnmark. Vedtaket har kommet som en følge av at næringa har vært i en vanskelig situasjon og man skulle se på tiltak for å hjelpe dem. Sjåstad mener det er viktig å få realisert prosjekter selv når prisene er lave.

– Det var en mørk dag da Sylvi Listhaug som olje- og energiminister lot Equinor slippe unna ilandføring. Men nå har vi endelig lyktes gjennom forhandlingene om oljeskatten. Det er jeg usedvanlig glad for, sier Sjåstad.


Hadde svikta Nordkapp

– Man har lagt driftsorganisasjonen til Harstad, gitt oppdrag til bedrifter, men har sviktet å følge flertallet i Stortinget sitt vedtak om ilandføring til Veidnes, og ikke minst svikta lokalsamfunnet. Vertskommunen skulle sitte igjen med lite og ingenting, forteller Sjåstad.

Han innser at vedtaket som legger den siste biten på plass for Johan Castberg og Nordkapp, også vil gjøre jobben med å forsvare oljevirksomheten utenfor Finnmark enklere.

– Det viktige er at dette er en del av en pakke, så man kan ikke sitte fra Equinor og shoppe. Nå har man et bredt forlik, et godt forankret vedtak og forventer at det følges opp slik intensjonen er, sier han.

Langsiktig arbeid

Flertallet i Stortinget har kommet med langsiktig arbeid på mange hold..

– Grunnlaget for saken er flertallet vi klarte å få til i energi- og miljøkomiteen, der det het at senest ved neste funn skulle det bygges en terminal! sier han.

Oppstart så snart som mulig

Det er klart at det blir ilandføring til Veidnes i Nordkapp, og det blir en fysisk installasjon med en god kaifront, lagringskapasitet, og muligheter for utvidelse. Oppstarten vil måtte bli så snart som mulig.

– Det er heller ikke usannsynlig at olje også fra Goliatfeltet skal kunne tas inn til Veidnes, sier Sjåstad.

Om Johan Castberg

Johan Castberg er et stort oljefunn som skal legge grunnlaget for videre utbygging i Barentshavet. Arbeiderpartiet tok ilandføringen med seg som krav inn i forhandlingene om oljeskatten.

– Mens FrPs oljeministre har sviktet folk i Finnmark når de gang på gang har forlatt planer om ilandføring i nord, har Arbeiderpartiet i mange år og gjennom flere runder i Stortinget krevd at oljeproduksjonen i Barentshavet skal komme folk i Finnmark til gode gjennom arbeidsplasser og styrking av lokalsamfunnene, sier Tajik.

Lokale ringvirkninger har vært et viktig prinsipp i norsk oljepolitikk.

– Lokale ringvirkninger og stadig lavere utslipp fra produksjonen er nødvendig for å sikre legitimitet og oppslutning om olje- og gassindustrien, sier hun.


Oljepakke koster skattebetalerne 8 milliarder kroner

Regjeringspartiene og opposisjonen er enige om tiltak som kan koste staten 8 milliarder kroner i reduserte skatteinntekter fra oljeselskapene.Partitopper inn på overtid i oljeforhandlinger

De vanskelige forhandlingene om oljeskatt trekker ut på Stortinget. Nå settes de parlamentariske lederne inn for å få på plass en avtale på overtid.Jobber for å sikre ilandføring i Finnmark

– Må komme hele landet til gode, mener SpKrever ilandføring i Finnmark

Oljekrav fra Ap til regjeringen.

Alta vil ha dråper av oljeutbyggingen

Ber om at Johan Castberg-utbyggingen gir lokale ringvirkninger – også i Alta.