Kommunen ber folk vise respekt for flommen

Alta kommunes kriseledelse går nå ut og ber folk som ferdes langs elver i kommunen om å være varsom.

Ordfører Monica Nielsen (Ap) går nå ut og ber folk ha respekt for de enorme vannmassene.   Foto: Freddy Ludvik Larsen

nyheter

Alta kommunes kriseledelse har måtte håndtere flere kriser de siste dagene, men nå er det flommen som er i fokus. Tidlig søndag kveld bestemte kommunen seg for å gå ut med en bønn om at folk som ferdes langs Altaelva, og andre steder der det er stor vannføring, om å være varsom.


Rødt farenivå for storflom i Alta

NVE oppgraderer til rødt nivå.Hva betyr de forskjellige nivåene på flomvarsel?

Vår betyr ofte hyppige farevarsler i forskjellige fargekoder. Hva betyr imidlertid de forskjellige fargene?
Enorme mengder vann

– Søndag ettermiddag fikk kommune melding fra fylkesmannen om at nivået er hevet til rødt farevarsel, noe som betyr at man skal holde seg unna store vannføringer og elver, opplyser ordfører Monica Nielsen (Ap).

– I tillegg oppfordrer vi folk til å vise varsomhet og aktsomhet ved elva, sier ordføreren videre.

Nielsen forklarer at hun ønsker å gjøre oppmerksom på at det er enorme mengder med kaldt vann som er i bevegelse.

– Dette medfører at det kan være svært farlig for nysgjerrige som oppsøker elven for å se på flommen. Det er viktig at man nå holder seg unna småveier og stier som går langs elven, dette gjelder ikke bare gående, men også kjørende med UTV, ATV og mopeder, forsetter hun.

Farevarsel rødt

I hele Alta kommune ble farevarselet hevet til rødt nivå søndag ettermiddag.

– Det er i Altaelva den største vannmengden er, men det er også betydelige mengder vann i Kvibyelva og i Tverrelva, sier ordføreren og legger til at kommunen har plassert ut folk som kartlegger og observerer vannmengden og eventuelt skadeomfang slik at tiltak kan settes inn om nødvendig de tre elvene.

Råd ved farevarsel rødt:

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner osv. langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Betydning av varselnivå:

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Gjentaksintervallet er som regel mer enn 50 år. Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader.

Konsekvens:

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Kan føre til stengte veier og bruer.