Basestasjon falt ut etter kvikkleireraset, her kan du oppleve dårligere dekning

Telenor varsler om brudd, tør ikke sende folk for å rette feilen.

Basestasjonen som er falt ut dekker store deler av Talvik, men også deler av fjorden og østsiden av Altafjorden sør for Altnes.  Foto: Telenor

nyheter

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor opplyser at brukere av Telenor-nettet kan oppleve svakere dekning i områder som normalt er dekket av basestasjon Talvik TVO.