Her kan det bli kamera og elektronisk lås: – Trist at terskelen for å gjøre seg til kjeltring er så lav

Den låste bommen i Stilla blir rett som det er brutt opp. Nå vurderer Statkraft å oppgradere til elektronisk låssystem og kameraovervåkning.

Anleggsveien forbi Nullpunktet er stengt i perioder av hensyn til både rein og det øvrige dyrelivet. Etter år med hærverk og ødeleggelser ligger det an til en stor oppgradering av sikkerheten, med kamera og elektronisk lås. Statkraft er nemlig plikt å holde kontroll på ferdselen her.   Foto: Stian Isaksen, Statkraft

nyheter

Mens 1. mai normalt er datoen for start av den første stengeperioden, ble bommen på Nullpunktet i Stilla låst først 5. mai i år. Men til tross for sen låsing har det ifølge Statkraft vært en uvanlig stor pågang av personer som bryter opp låsen for å kunne kjøre forbi.