Kjøpte ut foreldrene, nå eier Vegard Heimdal gård

Se eiendomsoverdragelsene i Alta kommune for mai her.

Benjamin (t.v) og Vegard Hykkerud.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Omsetning av eiendommer i Alta kommune