Harald Nilsen overleverte driftsbygg til Avinor

Totalentreprenøren leverte innenfor tidsfristen.

Assisterende prosjektleder i Harald Nilsen, Josefine Alstad Haugen, og prosjektleder Unn Teigen i Avinor smiler foran driftsbygget på Hasvik lufthavn. – Et veldig vellykket prosjekt, mener Unn.  Foto: Jørn Losvar

nyheter

Det nye driftsbygget på Hasvik lufthavn ble overlevert av totalentreprenør Harald Nilsen på torsdag. Avinor skal bruke det som verksted og garasje for en av de store brøytebilene på rullebanen. I bygget er det i tillegg en del lagringsplass, og garderober og treningsrom til de ansatte.