Starter opp med asfaltering nattestid

Fresing og asfaltering kan lage støy i Troms og Finnmark.

Illustrasjoner  Foto: Rune Østlyngen

nyheter

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som kommer med et lite varsel om aktiviteten. Den vil foregå fra 21.00 om kvelden til 06.00 om morgenen – og vil lage mye støy.

Det opplyser byggeleder Geir Johnsen.

– Spesielt fresing av gammel asfalt og ryggealarmer fra ryggende kjøretøy vil lage mye bråk. Ryggealarmene er for å ivareta de ansattes sikkerhet, som vi prioriterer høyest. I dette arbeidet brukes det store maskiner, som krever mye plass. Trafikken vil bli ledet utenfor området hvor det pågår arbeid.

Fylkeskommunen ber samtidig alle trafikanter, også gående og syklende, om å vise hensyn til arbeiderne på veien.

– Ingen må ta seg inn i området hvor det jobbes, dette for å ivareta sikkerheten til arbeidere og for trafikanter. For personer som plages av støy vil vi anbefale folk med soverom mot gater hvor det asfalteres, om å legge seg på andre rom, dersom man har mulighet til det, heter det i en pressemelding.