Sametinget garanterer tilskudd om Alta kommune oppretter flere samiske barnehageplasser

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen mener de må finne en løsning slik at de samiske barna kan begynne i samisk barnehage.  Foto: Sara Beate Eira Persson/Sámediggi

nyheter

Altaposten har skrevet om sju samiske 1-åringer som ikke får plass i samisk barnehage fra høsten, selv om Alta kommune har utvidet tilbudet.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen opplyser at Sametinget er villig til å gi ytterligere tilskudd til Alta kommune for å opprette flere samiske barnehageplasser i Alta.

– Vi ser oss nødt til å garantere for barnehageplassene til de ungen som ikke får plass, sier Mikkelsen, som blant annet ansvar for samiske barnehageplasser på Sametinget.

Garanterer tilskudd

Det er høyst unormalt at Sametinget kommer med slike garantier. På den annen side er det trist for de ungene som skal i barnehagen for aller første gang.

– Vi ser ingen annen løsning enn å ta initiativ og garantere tilskudd, sier Mikkelsen.

Hen legger til at samiske barnehageplasser er et av hovedpunktene i samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Alta kommune.

– Vi stiller opp i henhold til avtalen, sier han.

Han legger til at også FNs barnekonvensjon sier at barna har rett til et tilbud på sitt eget språk.

– Derfor må vi sørge for at disse ungene får et tilbud, sier Mikkelsen.

Glad for støtte

Nå håper han administrasjon og politisk ledelse i Alta kommune plukker opp signalene og er glad for Trine Noodts engasjement i saken. Noodt foreslo at Alta kommune oppretter en samisk avdeling i Alta Siida. I dag er det tre avdelinger i barnehagen, den fjerde ble flyttet da den samiske barnehagen Guovddas åpnet.

– Dette er gode nyheter, sier Noodt.

Mikkelsen mener det ikke er problematisk å tilby norske barn plass i samisk barnehage.


– De syv barna bør få plass

Trine Noodt (V) mener Alta kommune må opprette flere samiske barnehageplasser.