Katastrofetall for det nordnorske reiselivet

– Dessverre er krisen langt fra over.

Hotellene, her representert ved Thon Kautokeino, har blødd etter at koronapandemien effektivt strupet inn trafikken.  Foto: Liv AS Pedersen

nyheter

Det er NHO Reiselivs magasin reiselivinord.no som har brutt ned overnattingstallene for april 2020 og sammenlignet disse med samme måned året før.