Regjeringen ville ha mer til Alta, nå har Helse Nord utredet: – Ikke godt nok!

Ordfører Monica Nielsen (Ap) ber helseministeren holde sine lovnader.

Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap).  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Onsdag behandler Helse Nord-styret det som skal være Helse Nords svar på bestillingene i Jeløya- og Granavollen-erklæringene. Bestillingene er vanskelige å misforstå. Begge erklæringer sier at man skal «Gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der».