Mangler samisk barnehagetilbud: – Kommunen gikk hardt ut sist høst og lovte samiske barnehageplasser til alle barn som ønsket det

Sju barn står på venteliste for et samisk barnehagetilbud i Alta kommune.

Familiene Renate Suhr og Klemens Mikkelsen, Majjen Eira og Mathis Isaksen Eira, og Mari-Ann Gaup og Mihkkal Heitmann Buljo, og får ikke tilbud om samisk barnehageplass til sine barn.   Foto: Lill Vivian Hansen

nyheter

– Ingen av oss har fått et samisk tilbud, selv om barna har samisk som morsmål. Vi haket av for samisk morsmål eller som 1. språk i søknaden med den forventning at vårt barn får plass i en samisk barnehage. Og vi søkte kun plass i de to samiske barnehagene, sier Majjen og Isak Nils Eira.