Dannet flertall for ny utredning av skolestrukturen

Høyre, Frp og Rødt vil ha helhetlig utredning av skolestrukturen i kommunen.

Laila Pedersen (Frp, t.v), Hege Christin Bjørkmann (H) og Britt Søvik (Rødt). 

nyheter

Under dagens hovedutvalgsmøte for Oppvekst og kultur ble det vedtatt å «opprette en tverrpolitisk gruppe sammen med rådmann som utreder en helhetlig skolestruktur for Alta kommune».