Slik beskytter du deg best mulig mot flommen

– Alle som bor i utsatte områder må forberede seg, sier forsikringsansvarlig Tom Berg Jensen.

E6 ble stengt på to steder i Skibotn i Troms på grunn av flom og ras 18. mai 2010. 1.500 kubikkmeter med masse raste ut på E6, der bruddstedet delte Norge i to. Flommen kom som følge av rekordvarme og påfølgende enorm snøsmelting. I løpet av en time var veien kuttet på to forskjellige steder.  Foto: Arkivfoto / Svein Eriksen / NTB scanpix

nyheter

Flomfaren er betydelig over store deler av landet. Mye snø i fjellet skal smelte og renne ut i elver og sjø. Været er fremdeles kaldt, men blir det brått varmere, vil også vannføringen i vassdragene brått bli stor.

– Alle som bor i utsatte områder må forberede seg. Været de neste ukene blir avgjørende, sier forsikringsansvarlig Tom Berg Jensen i SpareBank 1 Nord-Norge.


Fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom

Det er fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord, ifølge NVEs analyse. Vannføringen i mindre bekker og elver vil nå øke.


Temperatur og regn

Ifølge NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er det nå opp mot 95 prosent sannsynlighet for stor vårflom i Nord-Norge.

– Det er særlig to ting som vil påvirke flomsituasjonen fremover nå. Det ene er hvor raskt snøen smelter, og det andre er om det kommer regn. Får vi en kombinasjon av faktorer som bidrar til snøsmelting, som høy temperatur og vind, i tillegg til regn, kan snøsmeltingen skje litt for raskt, advarer Jensen.


– Det kan bli mye mer vann enn de fleste i Alta noen gang har sett

...men selv om flommen kan bli ekstremt stor, er kronstingene trolig trygge denne gangen.


Magasinet bak Alta-dammen, Virdnejavri, er ikke spesielt stort, og vil raskt fylles ved en flom.  Foto: Altaposten

Plikter å forebygge

Som huseier er du pliktig til å gjøre forebyggende tiltak mot naturskader som er sannsynlige der du bor. Etter loven er alt som er forsikret mot brann også forsikret mot naturskade, men som huseier er du nødt til å ta noen grep.

– Bor du i flomutsatte områder er det flere tiltak du kan gjøre. Følg med på meldinger fra lokale myndigheter, værvarsel og nyhetene. Du kan også følge med på varsom.no. Fargekodene forteller deg hvor alvorlig flommen forventes å bli, sier Jensen.


Storflom i vente:

Kommunen setter krisestab, gjør seg klar til å evakuere folk, stenge bruer og veier

Alta kommune er i gang med forberedelsene til en flom som kan bli den største i nyere tid.


NVE har også en egen varslingstjeneste på abonner.varsom.no. Der kan du registrere deg for å få varsler på e-post og/eller SMS om blant annet flom i egen kommune.

Flytte og tømme

– Du må sørge for at avløp er åpne og ikke frosset igjen. Tøm kjelleren for verdifulle gjenstander og sørg for det du ikke får flyttet er løftet opp fra gulvet, sier Jensen videre.

Mange har også fritidsboliger de bør se til. De som har campingvogner langs sjøer og vassdrag bør flytte disse til et sikkert område.

– Og så er det viktig at du hjelper dem som ikke selv er i stand til å gjøre nødvendige tiltak, påpeker Jensen.


Regjeringen bevilger 100 millioner til flomsikring i kommunene

Fordi det er sannsynlig med stor vårflom bevilger regjeringen inntil 100 millioner til forebyggende tiltak i kommunene.


Dette må du gjøre om det kommer et flomvarsel

 • Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
 • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall, kvister eller andre gjenstander.
 • Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av vannet.
 • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann, og fjern kostbare gjenstander fra kjeller eller underetasje.
 • Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
 • Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved storflom kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
 • Avtal med naboer eller venner om å gjøre tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

Lite hjelp i Altadammen om storflommen kommer

NVE oppfordrer folk i flomutsatte områder til å allerede nå til å legge planer for hvordan de kan flomsikre verdiene sine.


Slik begrenser du flomskadene hvis du allerede er rammet

 • Vann leder strøm og kan føre til kortslutninger og/eller berøringsfare (overledning). Slå av sikringer for den etasjen som har vært oversvømt.
 • Varmtvannsbereder og elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 • Det er viktig at du tar vare på ting du ønsker erstatning for. I mange tilfeller sender forsikringsselskapet en takstmann eller en samarbeidspartner for å vurdere eller utbedre skadene. Ta også bilder eller film av skadene. Disse kan brukes til å vurdere erstatningssummen.
 • God ventilasjon tørker ut vann. Åpne vinduer og dører i kjeller eller underetasje får å skape god utlufting.

Flom ved Fetsund i 2013. Også i år ventes det vårflom.  Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix