Tror en fødeavdeling ville blitt lagt ned på grunn av spinkelt grunnlag

Helseministeren mener fødeavdeling i Alta ikke vil være forsvarlig.

LØSNING: Kommunen har slitt med å rekruttere helsesøstre. Nå er det utarbeidet en plan for framtiden  Foto: Arkiv

nyheter

I stortingsdebatten og det påfølgende replikkordskiftet på Stortinget gikk helseministere Bent Høie langt i å signalisere at helseforetakene ikke nødvendigvis måtte rette seg etter Stortingets vedtak når det gjelder lokalisering av fødetilbud.