Tre anmeldt for ikke å ha latt scooteren stå

Reinpolitiet pågrep tre førere i utmark.

Tre scooterførere nektet å følge påbudet om scooterkjøring i utmark og er nå anmeldt. Illustrasjonsfoto  Foto: Hanne Larsen

nyheter

Natt til lørdag 23.mai ble tre scooterførere anmeldt av reinpolitiet for å ha kjørt scooter i utmark i Jotka-området. Det melder politiet. All motorisert ferdsel i utmark er ulovlig mellom 5.mai og 30.juni av hensyn til reindrifta og annet fugle- og dyreliv. I år ble imidlertid flere scooterløyper forlenget til og med 17.mai grunnet store snømengder. Mange har ment at løypene burde kunnet bli ytterligere forlenget, men dette har ikke Fylkesmannen i Finnmark åpnet for.

– Vi ser jo at haren hopper og bjørnen er kommet ut av hiet. Vi får også meldinger om at det er bare flekker hvor fuglene samler seg. De må få litt ro. Det er stressende for en fugl å komme til et område hvor det fortsatt er mye snø. Det har vært en tøff vinter for reindriften, men også for øvrig dyreliv, sa Bente Kristiansen, leder for miljøavdelinga i Troms og Finnmark fylkeskommune, til Altaposten 19.mai.


Fylkesmannen vil ikke forlenge åpningen av scooterløypene, selv om det er lite som minner om vår på fjellet

På søknad om ytterligere forlengelse får alle kommunene samme svar. Det er ikke aktuelt å åpne for en lengre periode, fordi man antar at sårbart vilt befinner seg i områdene.


På Facebook raser debatten mellom de som mener at man burde fått kjøre scooter så lenge det er mye snø i fjellet, mens andre peker på at det er fullt mulig å dra ut på tur og nyte årstiden med ski på beina.