– Det er et stort behov for mer treffsikre tiltak for korona-pakkene som gis til kommuner og fylkeskommuner

Ber om målrettede tiltak til kommunal sektor.
nyheter


Fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp), ber om mer treffsikre tiltak til kommunal sektor i forbindelse med koronakrisa.

Regjeringa har i revidert nasjonalbudsjett lagt fram kompenserende tiltak tilsvarende tre milliarder kroner til fylkeskommunene, hvor store deler hentes gjennom lavere lønns- og prisvekst, i tillegg til direkte kompensasjoner for inntektstap innen samferdsel.

Fylkesråd Balto sier i en pressemelding at Regjeringa ikke må lage en kompensasjon som omfordeler ressurser mellom kommuner og fylkeskommuner.

– Her må de treffe behovene til den enkelte kommune og fylkeskommunene. Vi frykter at distriktskommunene her taper midler som omfordeles til befolkningstunge områder. Vi ser at kompensasjonen som er spesifikk for samferdsel er målrettet og treffer godt, og det må legge lista for alle kompensasjonsordningene, sier hun.

Tap i tannhelse

Balto mener kompensasjonsordninga for tannhelse i fylkeskommunen ikke er bra nok.

– Her taper vi titalls millioner per måned, hevder Balto, som er svært bekymret for tannhelsetjenesten i fylket dersom det ikke kommer ordninger som dekker dette tapet.

Signalene om en ny innretning av havbruksfondet ble også kritisert av fylkesråden i høringsinnspillet.

– Staten foreslår her å gi smuler med den ene hånda og så raner de distriktene brutalt med den andre sier Balto.

Hun forklarer at ordninga tidligere hadde en ramme på fem milliarder kroner årlig, men at den nå endres nå til å ha en ramme på 5,5 milliard kroner årlig. Samtidig endres den fra at kommunal sektor mottar 80 prosent av midlene til at kommunal sektor for framtida skal motta 25 prosent av midlene. De øvrige midlene skal tilfalle staten.

Henger ikke sammen

– Regjeringa foreslår her at kommuner og fylkeskommuner skal tilrettelegge og avgi arealer til havbruksnæringa. Videre så må kommunal sektor også ta regninga i form av miljømessige konsekvenser. Samtidig skal staten ta størstedelen av inntektene. Dette henger ikke sammen. I tillegg til at kompensasjonsordninger som ikke treffer Troms og Finnmark fylkeskommune godt nok, så har vi med oss regninga etter sammenslåinga og overføring av nye oppgaver. Med dette blir vi tvunget til å redusere tjenestetilbudet til våre innbyggere, noe som flere fylkeskommuner tok til ordet for under høringa, sier Balto.