Vil ha svar på hva som skjer med skattekrav på 35 millioner kroner

Stortingsrepresentant reagerer sterkt på manglende åpenhet.

Stortingsrepresentant Runar Sjåstad, her som gjest på årsmøte til Alta Ap, reagerer sterkt på at manglende offentlighet rundt oppfølgingen av postkasseselskapet som etterlot 35 millioner kroner i ubetalt skatt.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Altaposten har gjort forsøk på å følge opp at Alta kommune i sin regnskapsrapport opplyser at et skattekrav på 35 millioner kroner er eneste "sporet" etter et postkasseselskap. Skatteetaten ønsker ikke uttale seg om enkeltsaker på grunn taushetsplikten, blant annet hva man akter å foreta seg