Varsler kutt i tjenester for å komme i mål med budsjettet

Troms og Finnmark fylkeskommune må ty til kutt, blant annet på samferdsel.

Troms og Finnmark fylkeskommune varsler at det må bli kutt på alle områder, for eksempel innen båt- og fergeruter, samt kollektivtilbud.   Foto: Illustrasjonsfoto

nyheter

Det medgir fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo etter at fylkesrådet i går presenterte sitt budsjettforslag og økonomiplan. Her ligger det blant annet an til kutt på samferdselssiden. Det blir en tøff affære.

For høy produksjon

– Det er ikke til å stikke under en stol at den nye fylkeskommunen har et for høyt produksjonsnivå i forhold til de økonomiske rammene regjeringen gir oss. Fylkesrådet må forholde seg til realitetene, og da tvinges vi til å foreta økonomiske kutt på alle sektorer i Troms og Finnmark fylkeskommune. Det er likevel viktig for oss å få frem at kvaliteten på det tilbudet fylkeskommunen gir, ikke skal reduseres, sier Mo i en pressemelding.

For stramt

Det har vært tøffe tak i sammenslåingprosessen og påfølgende budsjettprosess, samtidig som de konstaterer at rammene er for stramme.

– Det er manglende finansiering på sammenslåingskostnader,ved oppgaveoverføring fra staten, samt et endret inntektssystem som ikke er til fordel for oss i et distriktsfylke med spredt bosetning. Summen av de samlede utfordringer har skapt en sterkt presset fylkeskommunal økonomi, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Store linjer

Det betyr at ingen områder skjermes helt for kutt, samtidig som de store linjene videreføres.

– Skolestrukturen beholdes, det satses offensivt på næringsutvikling og verdiskapning i hele fylket, trafikksikkerhet prioriteres i form av tiltak innen rassikring, styrket tunnelsikkerhet og asfalt, samtidig som man reduserer enkelte båt- og bussruter, går det fram av en pressemelding fra fylkeskommunen

Kutt på samferdsel

Frykten er stor for hva dette innebærer innenfor samferdsel. Fylkesråd Kristina Hansen vektlegger sikkerhet.

– Samtidig har vi i dag et for høyt produksjonsnivå i forhold til dagens budsjettramme. Innbyggerne vil nok merke at vi dessverre er nødt til å redusere båt- og fergeruter og kollektivtilbudet. Dette vil skje både i Troms og Finnmark, men det skal fortsatt være mulig å bo og leve i fylket, samt drive næringsaktivitet. Jeg vet at det ikke blir godt mottatt, og en konsekvens er at vi ser oss nødt til å redusere tilbudet til steder der det er under fem innbyggere, sier Hansen.