– Får våre 14 senger på plass før tida

Finnmarkssykehuset lover å ha sine 14 senger i drift på Klinikk Alta fra 1. september.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset.  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

Han forklarer at styret i Finnmarkssykehuset har vedtatt at de skal ha sine 14 spesialistsengeplasser i drift fra 1. oktober 2020.  Selv i koronatider mener han de skal klare å komme i havn før den tid.

– Vi legger opp til å gjennomføre dette én måned tidligere enn det som ble vedtatt av styret. Målsettingen er at vi skal ha våre 14 senger på plass innen 1. september, sier Palm til Altaposten

Han konstaterer at Altapostens artikkel denne uka har skapt reaksjoner, men ønsker å presisere at  de skal være i mål til det styret har vedtatt. Per i dag er halvparten av disse sengeplassene på plass.

– Det har hele tiden vært vår plan at vi skal ha samtlige spesialistsenger på plass i oktober 2020. Dette vedtok styret i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2018, og Altaposten er kjent med vedtaket. Vi legger til og med opp til å være i mål 1. september, noe jeg skrev på epost til avisen vel et døgn før saken ble publisert.

Det store spørsmålet er om de seks plassene til Alta blir fulgt opp, ettersom det er bebudet oppsigelser.

– Her skal vi ha et møte med Alta kommune, så får vi etter dette møtet avklare hva som skjer med disse sengeplassene. Der er det et halvt års oppsigelsestid, forklarer Palm.

Han er ikke kjent med at pasienter som har ønsket seg skrevet ut til Alta, ikke er kommet dit. For gjennomføring av slike overflyttinger fra Hammerfest til Alta foreligger det medisinske kriterier og prosedyrer.