Oppdrift for Babcock ved Altabasen

Tallene for mars og april viser at Babcock har fått nødvendig oppdrift på ambulansetjenesten.
nyheter

Etter et drøyt halvår med turbulens og påfølgende korona-bekymringer, viser tallene fra Luftambulansetjenesyen HF at kontrakten oppfylles stadig bedre. Det gjelder ikke minst ved Alta-basen der de to ambulanseflyene i april hadde tilgjengelighet på 99,06 og 97,71.