Hans-Willy og RIL fikk nei til å tråkke skiløyper mens scooterkjøringen pågikk for fullt. Nå er departementet koblet inn

Paradokset i lovverket er nå på departementets bord.

Hans-Willy Hansen tråkker Sarves-løypene for skigåere og fatbikesyklister. Han skulle gjerne fortsatt med det så lenge forholdene tillater det.   Foto: Privat / Arkiv

nyheter

Det var i slutten av april at Rafsbotn idrettslag (RIL) fikk nei på søknaden om dispensasjon for å fortsette med tråkking av skiløyper oppe på Sarves etter 4. mai, datoen for oppstart av motorferdselsforbudet i Finnmark. I avslaget fra Fylkesmannen gikk det fram at lovverket ikke åpner for å gi dispensasjon for løypetråkking.