Stor skredfare, tross lavt varselstall:

HRS med innstendig bønn til alle som ferdes i fjellet

Hovedredningssentralen ber folk som ferdes i fjellet om å være forsiktige.   Foto: Magne Ek

nyheter

I flere twittermeldinger går Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge ut og ber folk være svært forsiktige ved ferdsel oppe på fjellet i disse dager. For selv om faregraden via NVEs opplysningstjeneste varsom.no egentlig ikke virker avskrekkende, i nord er det stort sett faregrad 2 som gjelder, så er sjansen for snøskred likevel betydelig.