– Blitt kontaktet av eldre som har blitt dårligere til beins under koronaen

Flere eldre har fått dårligere fysisk helse under koronakrisa.

Leder for hverdagsrehabilitering i Alta kommune, Mette Hætta (t.h), forteller at flere eldre har blitt tilbake under koronaisoleringen.   Foto: Hanne Larsen

nyheter