Fylkesmannen vil ikke forlenge åpningen av scooterløypene, selv om det er lite som minner om vår på fjellet

På søknad om ytterligere forlengelse får alle kommunene samme svar. Det er ikke aktuelt å åpne for en lengre periode, fordi man antar at sårbart vilt befinner seg i områdene.

Illustrasjonsfoto 

nyheter

Som regel er det 5. mai som markerer slutten på scootersesongen i Nord-Troms og Finnmark. I år har man i enkelte løyper kunnet ferdes til og med 17. mai. Mange kommuner, deriblant Alta, har søkt om å holde løypene åpne også etter 17. mai. Begrunnelsen er svært sen vår og store mengder snø, og dermed fortsatt full vinter på fjellet.