– Hva gjøres for å bedre flytilbudet?

Steinar Karlstrøm savner handling fra samferdselsministeren.

Steinar Karlstrøm er bekymret for pasientene som må bruke flere dager på et UNN-besøk.  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

Korona-krisen har svekket flytilbudet dramatisk den siste tiden. Det rammer ikke bare næringsliv og reisende, men også pasienter som skal til UNN.


Kutt i flyruter får dramatiske følger for pasientene

Alta næringsforening slår alarm om både ruter til Tromsø og direkterute til Oslo.

 

Tre dager på reise for å få hjelp på UNN

Pasienter må bruke opptil tre dager for å få gjennomført planlagte undersøkelser på UNN i Tromsø.

 

Altaposten har fortalt om pasienter som har brukt flere dager på å komme seg til og fra Tromsø. Karlstrøm tok saken opp i form av av skriftlig henvendelse til statsråden.

– Flere steder er det vanskelig å få flybilletter fordi flytilbudet er kraftig redusert, eksempelvis til og fra Alta. Er departementet kjent med dette, og hva kan gjøres for å bedre flytilbudet, het det i en skriftlig spørsmål levert inn av Karlstrøm.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide fastslår at regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å bidra til at næringen skal kunne komme gjennom krisen, og for å opprettholde en akseptabel tilgjengelighet for flypassasjerer og næringsliv.

– På viktige innenriksruter der det ikke lenger er grunnlag for et kommersielt tilbud, har staten gått inn og sikret et minstetilbud gjennom offentlig kjøp. Dette inkluderer bl.a. strekningen Alta-Tromsø der rutetilbudet senere har blitt utvidet grunnet behovet for pasientreiser. For flyrutene der staten kjøpte tjenester allerede før krisen – FOT-rutene -  kompenserer staten for differansen mellom bortfall av inntekter og reduserte kostnader, svarer Hareide.

Han forteller også at det er etablert en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner til flyselskap med norsk driftstillatelse.  Det er innført fritak fra flypassasjeravgiften og lufthavnavgiftene, og merverdiavgiften og arbeidsgiveravgiften er redusert.

– Den gradvis gjenåpningen av samfunnet som allerede er i gang, vil trolig føre til økt etterspørsel etter flyreiser og bedre lønnsomhet for flyselskapene i å tilby flyruter på rent kommersielt grunnlag. Samtidig må hensynet til smittevernsrestriksjonene ivaretas, noe som legger begrensninger på antall tilgjengelige seter i flyene. Vi er kjent med utfordringene representanten viser til for reisende fra Alta, og får lignende tilbakemeldinger fra andre steder i landet. Samferdselsdepartementet overvåker derfor utviklingen nøye,skriver Hareide i sitt svar til stortingsrepresentanten fra Finnmark.