Vasara: – En barnehage med 50 barn er ingen monsterbarnehage Olsen: – I vår målestokk er 50 barn i en barnehage stort

Den ideologiske krangelen fortsetter, men Kautokeino-ordføreren har åpnet opp for tomt til en eventuell ny barnehage.

Ordfører Hans Isak Olsen og tidligere ordfører Johan Vasara strides fortsatt om hvilken barnehagestruktur som gagner bygda best.   Foto: Jan Ole Buljo

nyheter