Polen er største kjøper av norsk oppdrettslaks. Det er ikke uten grunn

Til sammen 111 land kjøpte norsk oppdrettlaks i 2019, størst av alle er Polen.

Den største kjøperen av norsk laks i 2019 var Polen, men de kjøper først og fremst laksen for å foredle den og selge den videre i EU. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix  Foto: Jan-Morten Bjørnbakk

nyheter

Norge eksporterte 1,06 millioner tonn oppdrettslaks i fjor. Mesteparten går til europeiske land, og kun 16 prosent blir foredlet før den forlater Norge.

Den samlede verdien av eksportlaks lå på 72,5 milliarder kroner i 2019, skriver SSB.

Verdien av lakseeksport er mer enn tredoblet på ti år. Den største kjøperen av norsk oppdrettslaks er Polen, som kjøpte mer enn 150.000 tonn i 2019. Polen er et av mange land som har bygd opp en industri som foredler norsk oppdrettslaks, ettersom Norge må betale toll for å selge foredlet laks til EU. Polske bedrifter kan foredle laksen og selge den videre uten toll. Dette er grunnen til at lite norsk laks blir foredlet i Norge.

Også sjømateksporten med fly har økt kraftig de siste årene, fra 65.000 tonn i 2010 til 165.000 tonn i 2019. Mesteparten av dette går til Asia, men også USA og Midtøsten importerer mye norsk sjømat.

(©NTB)