Storflom i vente:

Kommunen setter krisestab, gjør seg klar til å evakuere folk, stenge bruer og veier

Alta kommune er i gang med forberedelsene til en flom som kan bli den største i nyere tid.

Alta kommune er i gang med forberedelsene før flommen som for Altaelvas del er ventet å ha sin flomtopp i løpet av andre uke i juni.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Mandag formiddag opplyser rådmann Bjørn-Atle Hansen at han har satt krisestab, for andre gang på kort tid. Mens det forrige gang var noe så lite som et virus, er det nå mer brutale naturkrefter som må takles på best mulig vis.

Som Altaposten skrev fredag viser beregningene til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) at sannsynligheten er overhengende for at vi får svært stor vannføring i både små og store elver i Alta. Store snømengder i fjell og på vidde skal ned i form av smeltevann, og det er været de kommende dager og uker som avgjør hvor fort dette kommer ned.


– Det kan bli mye mer vann enn de fleste i Alta noen gang har sett

...men selv om flommen kan bli ekstremt stor, er kronstingene trolig trygge denne gangen.


Tett samarbeid

Nå er jobben i gang med å møte dette som best lar seg gjøre fra kommunens side.

– Jeg har satt krisestab. Det er klart etter de siste møtene med NVE at vi får storflom i Alta, og at det kan bli en flom med et betydelig skadepotensial. Vi har begynt arbeidet med å forberede oss på det som kan komme, sier rådmannen.

Krisestaben til kommunen er forsterket med virksomhetslederne Jon Håvar Haukland og Trond Einar Uglebakken, samt Anders Bjordal fra NVE.

– Vi samarbeider tett med NVE, og følger situasjonen fra dag til dag. Så vil vi hele tiden måtte vurdere hva vi skal gjøre. Nå befarer vi utsatte områder, og vi vil sette i gang med overvåkning. Vi forsøker å avdekke om vi har kritiske punkter som må forsterkes. Dersom vi må gjøre noe med flomvernet på kritiske punkter, så må vi ha hjelp fra NVE. Et godt og nært samarbeid med dem er viktig.


Lite hjelp i Altadammen om storflommen kommer

NVE oppfordrer folk i flomutsatte områder til å allerede nå til å legge planer for hvordan de kan flomsikre verdiene sine.


Forbereder evakuering

Altaelva har naturlig nok mye fokus, her er Øvre Alta og Aronnes utsatt.

– Faren for oversvømmelser er overhengende, inkludert at kjosene vil gå over breddene sine. Veier kan bli lagt under vann, og vi må vurdere å stenge enkelte veier og også bruer, for eksempel brua i Eiby. Enkelte hus i utsatte områder være truet. Det ser ikke ut til at vi får rennende vann inn mot hus, slik vi ser ved en typisk «skadeflom», men det kan bli vått og heftig likevel med oversvømmelser. På Aronnes er vi og bekymret for om vi får vann inn i avløpssystemene. Og det kan skje at vi blir nødt til å evakuere noen, for folk kan bli innestengt på grunn av vannmengdene. Alt dette må vi være forberedt på og ha med oss i det videre arbeidet.

Anbefalingen til folk som bor i utsatte områder er klare:

– Gjør grep for å sikre egne verdier i og utenfor hus. Sikre løse gjenstander. Gratisfisket i Alta begynner 1. juni - her vil vi sterkt fraråde at man kjører elvebåter, campingvogner og annet utstyr til elva. Det vil være forbundet med en stor risiko å gjøre dette.

Må følge med selv

Mens man får lengre varsel i forhold til Altaelva, som vil ha en tregere oppbygging mot en flomtopp, kan det gå raskere ved de mindre elvene.

– Alt avhenger av vær og vind. For hver dag som går uten smelting blir sjansen for flom større og større. Det ser foreløpig ut til at flomtoppen i Altaelva vil komme 2. uka i juni, ut fra NVEs beregninger. Så har vi ikke kontroll på alle småelver, her kan det gå sørpeskred eller komme mye vann raskt. Dette er det helt umulig å planlegge for. Her må folk være ekstra årvåkne og følge med.

Mye arbeid

– Dette kommer kun kort tid etter at dere sist satte krisestab, og da med en krevende pandemi. Hvordan takler dere en ny, potensiell krise?

– Vi blir ikke arbeidsledige, for å si det sånn... Men dette er en del av jobben vår. Alle kommuner med store vassdrag er i samme situasjon som oss, der man må forberede seg på at slikt kan skje. Vi må bare være forberedt og gjøre det vi kan når situasjonen oppstår.

Kommunen tar sikte på å gi ut informasjon på egne hjemmesider, men rådmannen oppfordrer og folk til å følge med i lokalavisa i tiden framover.