– Man vil oppleve en merverdi ved å bruke reisebyråene

Alle ansatte ved G Travel Alta er fortsatt helt eller delvis permittert.

– Trafikken på bedriftsmarkedet har smått begynt å røre seg litt, forhåpentligvis tar den seg etter hvert også opp på privatmarkedet, sier Monika Nesse Bredal i G Travel Alta.  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

Reiserestriksjoner betydde et betydelig fall i trafikken for reisebyrået G Travel. Samme dag som regjeringen satte inn tiltak i midten av mars, annonserte daglig leder Monika Nesse Bredal at hun var nødt til å permittere ansatte.