Spesialist: – Flere bør sendes rett til UNN ved mistanke om slag

Nevrolog mener terskelen for å sende pasienter rett til universitetssykehuset bør senkes betraktelig. Sykehuslegene må brette opp ermene og ta ansvar, sier han, men får svar på tiltale fra konstituert seksjonsoverlege.

Dette bør være endestasjonen for en økende andel slagpasienter fra Finnmark, mener nevrolog Christian Georg Lund. Han mener UNN må ta et større ansvar.   Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Scanpix

nyheter

Får du symptomer på sirkulasjonssvikt i hjernen i en «sykehusløs» kommune i Finnmark i dag, kan veien bil lang og tidkrevende til best hjelp, som for Troms og Finnmarks del er ved nevrologisk avdeling på UNN. Dagens rutiner tilsier nemlig at de fleste pasienter med mistenkt hjerneslag må gjennom flere ledd, og gjerne innom Hammerfest, for diagnostisering og eventuell behandling.