Lite hjelp i Altadammen om storflommen kommer

NVE oppfordrer folk i flomutsatte områder til å allerede nå til å legge planer for hvordan de kan flomsikre verdiene sine.

STOR VANNFØRING: Sagafossen er stor bak NVEs Anders Bjordal, som spår at vannføringen vil bli mye større de nærmeste dagene.  Foto: Torill Rye

nyheter

Vinterens snøfall har gitt nedbørsrekorder og nesten-rekorder flere steder i Skandinavia. Og lengst mot nord er vi på ingen måte dårlig stilt når det gjelder snømengder. På vidda og i fjellet ligger store mengder snø som skal ned i form av vann når varmen kommer.