Ivrige realfag-elever får tilbud om ekstra oppfølging

Nordnorsk vitensenter leter etter elever med talent og interesse for MNT-fagene.

Talentsenteret er et tilbud for elever med stort læringspotensial og stor interesse for realfag.  Foto: INSPIRIA Science Center

nyheter

Talentsenteret i realfag er en faglig og sosial møteplass driftet av Nordnorsk vitensenter, der unge med stort læringspotensial og interesse for matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser. Etter ett års pause starter Talentsenter i realfag opp igjen i Alta til høsten, for elever som går mellomtrinnet i 2020-2021.

– Vi har tidligere hatt tre år med dette i Alta. Det var en prøveordning først, og nå har vi forlenget avtalen i samarbeid med Udir. Man har sett en positiv utvikling for de elevene det gjelder. Grunnen til at vi tok en pause var rett og slett fordi flere byer, som Bodø og Harstad, skulle få prøve i fjor, sier Marianne Kjeldsberg, avdelingsleder for Nordnorsk vitensenter i Alta.

Endrer inndelingen

I de tre forrige årene var Talentsenteret for gruppen 7. til 10. trinn, altså en overlapp fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet. Nytt i år er at det prøves ut på 5. til 7. trinn, så er håpet at man til neste år kan ha med 8. til 10. trinn her i Alta, slik at man får en kontinuitet for de elevene som ønsker å søke år etter år.

– Elevene er veldig fornøyde når man gjør de tingene de interesserer seg for. De er som unger flest. Det som er en gjenganger, er at de gir uttrykk for at de får et innblikk i hva som finnes innenfor fagene, hvor vidt det er og hvilke muligheter som finnes, forteller Kjeldsberg.

Fokus på de som sliter

Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå. Tiltaket er gratis og regnes som tilpasset opplæring etter opplæringslovens § 1-3 og samlingene foregår i skoletiden. Elever som søker plass må derfor også anbefales av skolen.

– Uansett elev har man krav på tilpasset opplæring. Samtidig er det vel ingen tvil at det norske skolesystemet er flinkere på å bruke ressursene på de som kanskje strever litt med fagene, mer enn de som trenger en ekstra utfordring. Enkelt ramler litt av fordi de mister motivasjonen og interessen. Dette er en måte å øke forutsetningene for at de får utviklet seg på sitt eget nivå, sammen med andre som har det på samme måte, mener Kjeldsberg.

Søknadsfristen i Alta er 22. mai, og for elever som deltar tilbys det fire samlinger over to dager fordelt gjennom skoleåret. Det skal også tilbys kurs til lærere i januar, med et ønske om å ivareta elevene i egen skolehverdag.

– Man får ikke gjort masse på tre-fire samlinger med Talentsenteret, selv om man får gjort en del. Vi skal også kurse lærerne i forhold til det å følge elevene opp i skolen også.