Færre helt ledige i Troms og Finnmark

Arbeidsmarkedet i Troms og Finnmark viser gradvis tegn til bedring.

Nav melder at ledigheten har falt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix  Foto: Vidar Ruud

Grete Kristoffersen, direktør i NAV Troms og Finnmark.  Foto: Pressefoto

nyheter

Det ukentlige ledighetstallet fra NAV viser at det 12. mai er registrert 901 helt arbeidsledige i Alta. Dette utgjør 8,2 prosent av arbeidsstyrken.. Dette er en nedgang fra uken før. 5. mai var det registrert 1017 helt arbeidsledige.

I Troms og Finnmark viser ledighetstallet en viss bedring i arbeidsmarkedet i fylket. Det er flere som er delvis ledige, og færre er helt ledige. Av alle arbeidssøkere i Troms og Finnmark, helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, estimerer NAV at 9855 personer er permitterte.

– Dette utgjør 8 prosent av arbeidsstyrken i fylket, skriver NAV i en pressemelding.

Ledigheten går ned

NAV melder også at det er færre nye arbeidssøkere denne uken. Fra 423 nye i forrige uke har nå 392 nye personer meldt seg som arbeidssøkere denne uken. Under registreringen som arbeidssøkere har 54 prosent av dem oppgitt at årsaken er at de er, eller kommer til å bli permittert.

– Det tyder også på at virksomhetene gradvis åpner, og at aktiviteten i samfunnet er i ferd med å ta seg opp igjen. Det er en økning i delvis ledige, og det gjelder hovedsakelig kvinner, og i stor grad yrkesgruppene serviceyrker, og reiseliv og transport, skriver NAV.

Gradvis åpning

De yrkesgruppene som ble hardest rammet av permitteringer siden 9. mars, er også de næringene med størst nedgang i helt ledige den siste uken; serviceyrker, samt reiseliv og transport.

– Det totale antallet ledige i fylket synker som en naturlig konsekvens av at samfunnet nå åpnes gradvis og bedriftene henter tilbake sine permitterte arbeidstakere. Også i Troms og Finnmark ser NAV at ledigheten i 2020 ganske sikkert vil ende på et høyere nivå enn i fjor. Det viktige nå er å sikre at de som står uten jobb over lengre tid, får gode og fremtidsrettede alternativer, enten gjennom arbeid eller utdanning, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen.

Vanskelig situasjon

NAV opplyser at det fortsatt er reiseliv og transport med 2134 ledige, serviceyrker med 1045 ledige og butikk- og salgsarbeid med 1202 ledige som er hardest rammet av arbeidsledighet. Fortsatt er det nærmere 4 av 10 arbeidsledige som er under 30 år. Selv om det nå er færre ledige, er det fortsatt en vanskelig situasjon for de som fortsatt er ledige og ikke minst for alle virksomhetene som fortsatt ikke er i drift.

– Vi vet at permitteringer som følge av koronasituasjonen først og fremst rammer private aktører i vår landsdel som i resten av Norge. Det er viktig at både arbeidssøkere og arbeidsgivere tar kontakt med og benytter NAV sine kanaler for å avhjelpe den tøffe situasjonen svært mange står i.

Antallet utlyste stillinger har økt kraftig de siste ukene, og per nå er det 1670 ledige stillinger i fylket. NAV vil fortsatt oppfordre både arbeidsgivere og arbeidssøkere til aktiv bruk av arbeidsplassen.no.

– Det er avgjørende for samfunnet i nord at verdiskapingen kommer i gang så raskt som mulig, og vi i NAV bidrar med våre virkemidler der vi kan for å sikre tilgjengelig arbeidskraft slik at bedriftene kan holde hjulene i gang. En av de viktigste måtene NAV kan bistå bedriftene på, er hjelp til rekruttering av arbeidskraft og eventuelt midler til kompetansepåfyll for å sikre kvalifisert arbeidskraft. Vi ønsker å bidra til at samfunnet kommer raskest mulig på fote igjen, avslutter Grete Kristoffersen.