Vil gjøre det lettere for vanskeligstilte å få bolig

Posisjonspartiene i Alta kommune samarbeider om et felles boligkontor.

Karin Hamnevoll KrF, Sigurd Pedersen SP, Kristin Jensen og Anita Håkegård Pedersen SV vil gjøre det lettere for vanskeligstilte å få bolig.  Foto: Lill Vivian Hansen

nyheter

– Vi skal ha et felles fysisk boligkontor på Alta rådhus, forteller Kristin Jensen, sammen med Karin Hamnevoll KrF, Sigurd Pedersen SP og Anita Håkegård Pedersen SV.