– Når noen ikke vil følge reglene har ikke kommunen annen reaksjon enn å stenge den aktuelle løypa

Alta kommune stenger Kvibyløypa med umiddelbar virkning.

Løype 17, Kvibyløypa stenger på grunn av ulovlig kjøring utenfor løype. Illustrasjonsfoto 

nyheter