Åpner for besøk: – Man ser at total isolasjon kan skape urimelig stor belastning og føre til forverring

Alta kommune åpner forsiktig opp for mer besøk ved byens sykehjem.

Alta kommune åpner opp for at gamle som virkelig trenger det kan få besøk av sine kjære.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

I snart åtte uker har gamle og syke ved landets alders- og omsorgsinstitusjoner sittet isolert uten å få besøk fra familie og venner. Det å ikke kunne få eller gi en god klem eller holde hånda til barn og barnebarn har for noen ført til forverring av en allerede dårlig helsetilstand.

Dette tar nå norske helsemyndigheter og Alta kommune på alvor.

– Man ser at total isolasjon kan skape urimelig stor belastning på enkelte og faktisk føre til en forverring av helsa til noen eldre. Derfor åpner man nå for en forsiktig oppmykning, sier kommuneoverlege i Alta, Peder Halvorsen, til Altaposten.


På digitalt familiebesøk: – Dette er det nærmeste du kommer uten å være i samme rom

Trusselen fra koronaviruset satte en stopper for besøk på sykehjem. Nå kan hverdagslige øyeblikk likevel deles med de du er glad i


Han presiserer at utgangspunktet fortsatt er besøksforbud, men at kritisk syke og døende pasienter, samt pasienter som blir deprimerte og får dårligere helsekvalitet som følge av isolasjon, skal kunne motta besøk.

– Men det er hele tiden snakk om individuelle vurderinger og man vil måtte følge strenge smittevernsregler. Det handler om hygiene, om hvor man tar imot besøk og slike ting. Men alle besøk skal avklares med sykehjemsledelsen, sier Halvorsen.

Sykehjem - og omsorgsinstitusjoner er blant de institusjonene med strengest bevoktning i forhold til å ikke få inn covid-19 smitte. Og det er ikke uten grunn ettersom høy alder er en av de faktorene, i tillegg til hjerte/karsykdom, diabetes og andre kroniske sykdommer, som spiller størst rolle for utvikling av alvorlige symptomer ved smitte.

Halvorsen sier at vi på ingen måte må tro at faren er over i Alta, selv om antall påviste smittede kun har vært åtte.

– Nei, vi forventer at det vil bli mer smitte utover sommeren og høsten, og det er svært viktig at vi prøver så godt vi kan å holde oss til de rådene som helsemyndighetene har gitt. Hold avstand, vask hendene og begrens omgangskretsen din, sier kommuneoverlegen.

I dag åpner mellomtrinnet, samt ungdomsskolene i Alta og kommuneoverlegen ber foreldre om å prøve å holde kohortene som elevene har på skolen.

– Men jeg skjønner at det på fritida er vanskeligere, men der man kan få det til ber jeg om at man følger rådene om avstand, antall personer og god hygiene, sier Halvorsen.


Tusenvis av elever vender tilbake til skolebenken

Denne uken er tusenvis av barn og ungdom tilbake på skolen. Kun 1 prosent av foreldrene svarer at de ikke vil sende barna på skolen, ifølge en undersøkelse.


Forutsetningen for at de tiltak som regjeringen har skissert kan iverksettes, er at smittesituasjonen er under kontroll. Vil smittetallene øke for mye kan ikke tiltakene iverksettes.

– Kommuneoverlegen fortsetter med tilsyn og veiledning. Spisesteder, skoler og barnehager vil også i fortsettelsen få tilsyn fra kommuneoverlegen. Her er fokuset smittevernfaglig veiledning og rådgivning. For aktører og ulike arrangement som gjenåpnes kan de be om råd og veiledning, men det er viktig at den enkelte også ta ansvar for selv å sjekke gjeldene retningslinjer og utarbeider rutiner for sin bedrift, aktivitet og så videre, skriver Alta kommune i en pressemelding.

Hovedfokuset når samfunnet åpner opp er at helsetjenesten fortsatt skal ha kapasitet til å hjelpe de som trenger det. Både de som blir koronasyke og de som har andre sykdommer.

– Det er viktig at de som blir syke ikke møter på jobb eller skole, men holder seg hjemme til de er friske + en dag, sier kommuneoverlegen.

Ikke over

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa på pressekonferansen i går at siden tiltakene nå lettes mer opp, kan det gi et inntrykk av at virusutbruddet er i ferd med å gå over.

– Det er det ikke. Det er måten vi håndterer utbruddet på som endrer seg, skriver kommunen i pressemeldinga.

Smittekontroll

Koronapandemien utvikler seg i faser.

– Mens det i Sør-Norge nå ser ut som om de går over i fase 2, er vi i Finnmark fortsatt i fase 1. Det er derfor stor sannsynlighet for at vi vil oppleve nye smittetilfeller, skriver kommunen.

– Det er viktig at vi beholder kontrollen på smitten, med økt testing, isolering, smittesporing og karantene. Videre er det viktig at alle fortsette med de tiltakene som vi vet fungerer best: god hand- og hostehygiene og hold minst en meters avstand til de du ikke bor sammen med, opplyser Alta kommune.