Roser og takker altaværingene etter den tunge vinteren

Reindriftsutøver Jørgen Jørgensen Buljo har fått mye hjelp.

Reindriftsutøver Jørgen Jørgensen Buljo.  Foto: Privat

nyheter

En rekke næringsutøvere i reindrifta kan se tilbake på en krisevinter. Fortsatt er dyrene i dårlig forfatning, etter lengre tid med dårlig tilgang på mat grunnet store snømengder på vinterbeitene.