Gjør seg klar til å teste flere

Mens man hittil har vært restriktive vil myndighetene nå teste alle med mistanke om koronasmitte.

«Luftveisbrakkene» bak Klinikk Alta har vært brukt til undersøkelser av personer med luftveissymptomer. Disse har tidligere vært tiltenkt brukt i forbindelse med en forventet økning i testingen for covid-19.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Folkehelseinstituttet oppdaterte 1. mai sine retningslinjer over hvem som skal testes for koronasmitte. Inntil dette opererte man med seks grupper som skulle testes. Dette var personer med symptomer eller som lege mistenker er smittet med covid-19 og som i tillegg er: