Spiller inn bekymring til helseministeren og styret i Helse Nord:

ROS-analyser kommer først etter at sykehuset er bygget: – Det viser hvor dårlig man planlegger dette

Foretakstillitsvalgt Thoralf Enge er ikke beroliget av Eva Håheim Pedersens svar til Altaposten. Nå vil han løfte saken over hodet på direktøren.

Foretakstillitsvalgt for Overlegene, ortoped Thoralf Enge, kritiserer egen ledelse.  Foto: Per Banne

nyheter

Enge leste med interesse svaret til direktør Eva Håheim Pedersen, der Finnmarkssykehuset-direktøren responderte på bekymringsmeldingen han sendte inn i kraft av å være foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen i Finnmarkssykehuset. Her imøtegikk direktøren ortopedens utspill om at det mangler opp mot 100 rom i Nye Hammerfest sykehus, at utvidelsesmulighetene ikke er ivaretatt og at man risikerer å sitte igjen med nok et sykehus som er lite framtidsrettet, lite funksjonelt og som ikke ivaretar de ansattes arbeidsforhold – noe som igjen vil føre til et pasienttilbud under det optimale.