Søknadsfrist 27. mai:

Nå kan du bruke sommerferien på lederstudier

Handelshøgskolen ved UiT tenker nytt og går i gang med sommertilbud.

Pål Einar Lund (t.v) og Jørund Greibrokk ser fram til å ta løs på sommerjobben.  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

Selv om de to kursene innen henholdsvis ledelse og bedriftsøkonomi først og fremst er rettet mot permitterte og arbeidsledige, inviteres alle til å søke på kursene.