Foretakstillitsvalgt ber om utredning før sykehuset bygges, mener det vil bli 100 rom for lite

Nye Hammerfest sykehus (NHS) bygges for lite, mener Legeforeningen. De er kritiske til at det bygges uten mulighet for å utvide i høyden, og ber Helse Nord-styret om å ta affære.

Nye Hammerfest sykehus bygges med altfor få kontorer. Det vil ramme pasienttilbud og arbeidsforholdene, mener Legeforeningens Thoralf Enge.  Foto: Illustrasjon Finnmarkssykehuset

nyheter

15. april sendte foretakstillitsvalgt for overlegeforeningen, Thoralf Enge, en bekymringsmelding til Helse Nord RHF ved direktør Cecilie Daae. I kopi står både styret i Helse Nord, HNs eierdirektør Hilde Rolandsen og seksjonsleder Lars Alvar Mickelsen i Helse Nord, samt helseminister Bent Høie og Helse- og omsorgsdepartementet.