Finnmark legeforening stiller seg bak kollegene

Paul Olav Røsbø deler bekymringen til sykehuslegene i Hammerfest.

Leder i Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø.  Foto: Anne Mari Aalberg

nyheter

Som leder for Finnmark Legeforening er Røsbø umulig å misforstå når det kommer til hvorvidt han støtter kollegaene i Hammerfest, innspillet til byggeplanene for Nye Hammerfest sykehus. Dette da det fortsatt ikke foreligger noen god løsning på rommangelen.