Ber om at behandling av kvotemelding utsettes

Vest-Finnmark Rådet vil vente behandlingen frem til en uavhengig kvalitetssikring har funnet sted.

Kvotemeldingen skal avklare hvem som kan fiske, hvor mye de kan fiske, hvordan de kan fiske og hvordan fiskekvotene skal fordeles. Her ser vi en fiskebåt på feltet med Lofotveggen i bakgrunnen.   Foto: Morten Hvaal / NTB

nyheter

Tirsdag kom Riksrevisjonens rapport sin rapport «Undersøkelse av kvotesystemet i kyst og havfisket» ut. I rapporten kom det blant annet frem at fiskeripolitikken de seneste årene har bidratt til konsentrasjon av eierskap av fiskeflåten, samt en rekke negative ringvirkninger for kystsamfunnene.