Behandlet ikke legenes bekymringsmelding

Overlegeforeningens bekymringsmelding endte opp i en protokolltilførsel.

Et «svært bekymret» ansattevalgt styremedlem Svein Størdal tok til motmæle gjennom en protokolltilførsel. Her fra et tidligere styremøte.  Foto: Fra direkte-video i regi av Finnmarkssykehsuset

nyheter

Til tross for at foretakstillitsvalgt Thoralf Enge ba styret i Finnmarkssykehuset om å behandle bekymringsmeldingen som ble sendt inn der det fremgår at det mangler rundt 100 rom (se egen sak), ble saken ikke løftet inn i styrepapirene, etter hva Altaposten kjenner til.