Frykter at 180 mill er gått i det store sluket

Finnmark fylkeskommune øremerket til rassikring og veiutbedring for Fylkesvei 882. Nå etterlyser Loppa Sp midlene.
nyheter

– Hvor er pengene som Finnmark fylkeskommune øremerket til utbedring og rassikring på Fv 882 mellom Øksfjordbotn og Øksfjord, undres lederen for Loppa Sp, Thor Harald Seljevoll. Han er urolig for at de avsatte 180 millionene kan være forvunnet i det store sluket i forbindelse med sammenslåing av Finnmark og Troms til et fylke.