Mener slakteordningen kan bli en økonomisk hemsko for reineierne til høsten

Den kritiske vinteren har satt fart i diskusjonen om slaktetilskudd.

Ellen Inga Kristine Hætta er blant dem som mener dagens slakteordning bør diskuteres.   Foto: Privat

nyheter