Legger opp til redusert undervisningstid, får ikke kabalen til å gå helt opp

Håper på fleksibilitet og forståelse fra både barn og foresatte.

Illustrasjonsbilde fra Gakori skole.  Foto: Arkiv

nyheter

Mandag 27. gjenåpner både småskoletrinnene og SFO i Alta kommune, i likhet med i resten av landet.

Fra kommunens side meldes det om at man ser fram til å komme i gang igjen i skolene, og til å kunne ønske både elever, foreldre/foresatte og ansatte velkommen tilbake.

Redusert tid

Etter å ha jobbet sammen med rektorene har oppvekstsektoren kommet til at ikke alle vil få samme tilbud som tidligere. Andre skoletider, endret organisering med eksempelvis uteskole, undervisning i annet klasserom eller kombinasjon mellom ordinær skole og hjemmeskole er blant løsningene som elevene vil møte på mandag, skriver kommunen i et informasjonsskriv.

– Dette kan være ulikt fra skole til skole. Det betyr at elevene vil kunne ha hjemmeskole enkelte dager, noe som betyr at de kan trenge tilsyn hjemme, heter det i skrivet.

Her påpekes det at alle foreldre/foresatte vil få informasjon fra sin skole med detaljer om oppstarten og hvordan den nye skolehverdagen skal organiseres. Det vises og til kommunens hjemmeside.

– Målet er at så mange barn som mulig på 1. til 4. trinn skal få et ordinært skoletilbud, understreker kommunen.

– Skolene vil nok i oppstarten kunne ha redusert undervisningstid. Tilbudet vil variere fra skole til skole. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for foreldre/foresatte, men vi får ikke til å gjennomføre de smittereduserende tiltakene med vanlig skole og SFO-tid med en gang. Håper dere, og de ulike arbeidsgiverne der ute, viser fleksibilitet slik at vi får dette til på en god måte for alle parter, heter det videre.

Ta frokosten hjemme

For å avhjelpe på trøkket i SFO ønskes det at elevene spiser frokost hjemme og tar med matpakke til lunsjen. Tidspunkt og rutiner for henting og levering i skole og SFO tilpasses fra skole til skole.

– Når det gjelder skoleskyss, vil den gå som normalt fra og med mandag. Det forventes ikke store kapasitetsproblemer når de første klassetrinnene starter, og det settes også der inn ulike smitteforebyggende tiltak. Fylkeskommunen, som er ansvarlig for skoleskyssen, ber om at alle som har mulighet til å transportere egne barn til skolen, gjør dette. Om bord i bussene vil det være regel om avstand mellom passasjerene, og at elevene må sitte enkeltvis. Det vil heller ikke kunne påregnes at elever vil få assistanse om bord.

I likhet med i barnehagene er det smittevernloven som legges til grunn når den nye skolehverdagen utformes. Tre hovedpunkter trekkes fram:

  • Syke skal ikke gå på skolen
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer.