Origo fusjonerer med Kirkenes næringshage

Guro Brandshaug i Kirkenes næringshage vil lede det fusjonerte selskapet videre inn i framtiden.  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Generalforsamlingene i inkubatorbedriftene Kunnskapsparken Origo AS og Kirkenes Næringshage AS har begge vedtatt å fusjonere selskapene. Innen utgangen av juni vil selskapene etter planen være fusjonert.