– Vi tror mange har savnet oss

Onsdag gjenåpnes Helsestasjon for ungdom på Parksenteret.

Helsesykepleierne Linn Kristin Bjørgve og Britt Helene Skum Walseth har gjort nødvendige tiltak for at ungdom trygt kan søke råd på Helsestasjon for ungdom. På grunn av smittevern må man gjøre avtale via telefon.  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

– Vi ønsker ikke at det skal bli opphoping på venterommet, derfor har vi endret litt på tilbudet. Nå har vi timebestilling, slik at venterommet og døren vil være lukket, forteller helsesykepleier Linn Kristin Bjørgve.


– Dette er et løft for Alta kommune

Barne- og ungetjenesten er endelig samlet under samme tak.


Helsestasjon for ungdom (HFU) åpner igjen onsdag 22. april, men ser seg nødt til å sette inn flere tiltak for å begrense smitte av viruset. Når man kommer til time må man derfor benytte ringeklokken på døren, man kan heller ikke ta noen med seg.

– Alle som ringer inn vil likevel få tilbud om en time hos oss. I forbindelse med viruset vil også kunne gjøre mye på telefonen, vi vil tilby både telefonsamtaler og videosamtaler der vi ser at det er hensiktsmessig, sier Bjørgve videre.


Nytt tilbud i nye lokaler for byens babyer

Etter seks-syv år i Park hotell har helsestasjonen flyttet inn i nytt lokale.


Samme åpningstid

– Vi blir å holde de samme åpningstidene vi har hatt før vi stengte, det vil være mandag og onsdag, klokken 14.00 til 18.30. Den første dagen etter korona-stenging blir altså onsdag 22. april, minner Bjørgve om.

For å gjøre en avtale må man ringe i åpningstiden på telefon 406 22 473, eller de andre ukedagene (kl. 08:00-15:00) på vakttelefonen 405 56 601.

Helsestasjonen holder til ved kafeen på Parksenteret.  Foto: Bjørn Martin Lyng

– Når man ringer vakttelefonen, vil helsesykepleierne kartlegge hva ungdommen ønsker av hjelp og gi sin veiledning. Tiden de er her inne vil være litt kortere, sier kollega Britt Helene Skum Walseth.

– Vi har en vakttelefon som er for helsestasjonen og skolehelsetjenesten, der fikk vi noen henvendelser allerede i går, fra noen som ønsket time på åpningsdagen. Det er viktig at man kommer når man har avtalt time, slik at vi unngår at mange venter på utsiden, legger Linn Kristin Bjørgve til.

Et savn og et behov

Helsestasjonen hadde et ganske bra oppmøte etter at det ble etablert hvor ungdommen kunne finne den.

– Vi hadde bortimot 20 ungdommer per dag, det kom litt i rykk og napp. Men det var et godt brukt tilbud før pandemien kom og vi tror mange har savnet oss. Vi håper de tar kontakt på telefonen, sier Bjørgve.

Helsesykepleierne minner om at alle skolene har sin egen helsesykepleier, og alle står med navn og telefonnummer på skolens hjemmeside. Der kan ungdommen få råd og veiledning på det meste.

– Det er klart at vi ikke har vært tilgjengelig i samme grad som når vi har vært på skolene, så det vil nok være mange unge som kanskje har noen bekymringer om for eksempel korona-smitte. Så vet man at det er noen barn som kanskje ikke har det så greit hjemme. Vi forventer at det er et behov for oss, og vi ønsker veldig gjerne å være til stede, sier kollegene på helsestasjonen avslutningsvis.