Loppa opphever lokale karanteneregler

– Med bakgrunn i god kontroll med lokal smitte av Covid-19 viderefører ikke Loppa kommune lokale karantenebestemmelser.

Administrasjonssjef Frank Bækken i Loppa kommune opplyser at de lokale karantenebestemmelsene i Loppa kommune er opphevet.  Foto: Anne Mari Aalberg

nyheter

Loppa kommune har i tillegg til de nasjonale karantenebestemmelsene, praktisert hjemmekarantene for personer som har oppholdt seg i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, i liket med en rekke andre nordnorske kommuner.

– Begrunnelsen for hjemmekarantene for personer som har reist til Loppa kommune fra disse fylkene, er at påvist smitte i nevnte fylker har vært til dels langt høyere enn i Nord-Norge, og til dels også høyere enn i land som norske myndigheter har bestemt at karantenebestemmelsene skal gjelde for, skriver administrasjonssjef Frank Bækken på Loppa kommunes hjemmesider.

Ingen i karantene

Loppa kommune har også registrert antall personer i hjemmekarantene fra maks 41 personer til ingen per 20. april.

– Smittevernansvarlig lege oppfatter at det særlig er tre grunner til at antallet personer i hjemme karantene har gått så sterkt tilbake; restriksjonene mot reiser mellom land har ført til at det ikke lenger er personer i Loppa som har hatt innreise fra utlandet, og som dermed heller ikke må settes i karantene lokale karanteneregler for kommuner i Nord-Norge har ført til at svært få har reist inn fra angitte fylker i Sør-Norge som har falt inn under lokale karantenebestemmelser og det har vært minimalt med reiser blant Loppas befolkning til Sør-Norge, slik at det ikke har vært behov for karantene etter hjemkomst for Loppas egen befolkning heller, opplyser Bækken.

Vær varsom

Smittevernansvarlig lege har derfor tilrådt administrasjonssjefen at Loppa kommune fra 22. april følger nasjonale karantenebestemmelser, og at de lokale karantenebestemmelsene avvikles.

– Loppa kommune vil likevel henstille til personer som reiser til Loppa kommune fra særlig smittebelastede områder som ikke faller inn under de nasjonale karantenebestemmelsene om å kontakte Legestasjonen i Loppa for rådgivning vedrørende smitteverntiltak etter ankomst Loppa. Oppfordringen gjelder for så vel bosatte i Loppa som for besøkende, skriver Bækken.